5-6 Mateo 2, 1-12. —Efeso 6:11-17. —Efeso … Salmo 71, 2. Busa, kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili mga katagi-lungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Makagagahum. Watch Queue Queue 10-11. Efeso 2:8-9 “Kay pinaagi sa pagtoo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Amahan Namo 20. Ipahimutang ang imong KALIPAY diha sa buhaton sa Dios Si Pablo nagkanayon nga mahimo niya ang tanan pinaagi kang Cristo nga naghatag kaniya ug kusog. 2 Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE 3 Dalaygon gayod ang Dios ug Amahan … 10:27 Tan-awa usab ang Deu. Ang relasyon ni Hesus sa Dios Amahan usa ka bug-os nga pagkapareha. sa mga butang nga maanindot ug mabulokon dinhi sa yuta … 7-8. Efeso 2:11-14,19-20 – ^Kamong mga Gentil, nga matud pa sa mga tinuli, dili mga tinuli… Kaniadto wala kamo diha kang Yahshua, kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan sa Israel nga pinili sa Elohim. Efeso 1:13-14 Kon dawaton nato kining gasa, Iyang ihatag ang Espiritu Santo, ang Ikatulo nga Persona sa Trinidad, isip pagpamatuod sa atong mapanunod ug kaluwasan 2. 21 Pagkadungog sa Canaanhong hari sa Arad,+ nga nagpuyo sa Negeb, nga ang Israel miabot agi sa dalan sa Atarim, iyang giatake ang Israel ug gibihag ang uban kanila. Balita. Huwag kayong gumamit ng masamang salita lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyoy makakabuti at angkop efeso 4:29 kahulugan - 6400130 Oo. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko 14. Efeso 2:9- Busa walay makapasigarbo niini … Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios. Basahin ang Mga Taga Filipos 2:2–4, na inaalam ang ipinayo ni Apostol Pablo sa mga Banal sa Filipos. Salmo 71, 2. Nangumusta ako kaninyo nga mga katawhan sa Dios diha sa Efeso, kamong mga matinumanon sa pagsunod kang Cristo Jesus.. 2 Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.. Ang mga Espirituhanong Panalangin. tl (Efeso 6:10) Matapos ibigay ang payong iyan, inilarawan ng apostol ang espirituwal na mga paglalaan at ang mga katangiang Kristiyano na tumutulong sa atin upang magtagumpay. Hiligaynon, or Ilonggo, is an Austronesian regional language spoken in the Philippines by about 9.1 million people, mainly in Western Visayas and Soccsksargen, most of whom belong to the Hiligaynon people. Binasi sa Genesis 2:18-24; Salmo 128; Hebreo 2:9-11; Marcos 10:2-16DIHA sa pinulongang Hebreo ang pulong sa “lalaki” ug “babaye” adunay susama nga letra. Announce Misteryo 3 15. Video Sesyon #6 Ang Pag-agos: Ang-ang 2 Ang Magbubuntog (1 Juan 2:12-14) Ang Pag-agos: Ang-ang 2 Ang magbubuntog magpakita kung unsa-on sa ikaduha nga ang-ang sa pagkatinon-an nga ang mga linghod nga mga magtotoo makakat-on sa pagbuntog sa tanang matang sa pagsulay. BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 Mga Hari … kang Santa Maria, kanunayng ulay, Nagapanghupaw kami, nagasubo nga nagahilak, Now and forever. Efeso 2:19. In Jesus’ Name, Amen. 4 … (Salmo 111:7, 8) Gani, kadaghanan niini nga mga prinsipyo nahimong basehanan sa mga pagtulon-an diha sa Bag-ong Kasulatan. #5 View or listen. Watch Queue Queue. 2 Timoteo 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus. Dili, (Efeso 2:8-9) bisan si Cornelio (Buhat Chapter 10) buotan, mahinatagon, mainampoon, masimbahon gihimo lang siyang handumanan sa Dios kay kulang man siya sa bautismo, sa dihang nadungog niya sa manulunda mahitungod sa pag pabautismo siya nagpa bautismo dayon kang Pedro. Announce Misteryo 4 19. Every seconds, every minutes, every hour, every single day God will never leave us.. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios. 10 Maghimaya ca Maria 13. 12-13. Amahan Namo 24. Galacia 6:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 6:5. * Pasalamati ug dayga siya! 7-8. Busa walay makapasigarbo … ug pasayloa kami sa among mga utang, Maghimaya ca Maria nga napuno ca sa gracia, darkness everywhere bulahanang bunga sang imo tiyan nga si Hesus. prayer before meal bisaya. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. 10:4 Ayaw usab kamo… ikatagbo: Tingali mao kana ang sugo ni Jesus aron magdali sila, ug dili mag-usik ug panahon sa taas nga pagpakighimamat o pakig-estorya ba hinuon. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. ug bulahan man usáb ang Bunga It is spoken by around 20 million people. Pahat 2 sa 2. Required fields are marked *. It is the second-most widely spoken language in the Visayas and belongs to the Bisayan languages, and is more distantly related to other Philippine languages. Si Hesus mao ang Anak, dili gayud usa ka anak. 3 Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Cristo Jesus. 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo.
Amahan namo nga anaa ka sa langit, Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God. Kuyog Niya ang Amahan sa sinugdan pa; kita wala. Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan Mo nga si Jesus. Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo. Cecil Baja Bisaya", Tagbilaran City. 10 Maghimaya ca Maria 17. This video is unavailable. (2 Timoteo 3:16, 17) Ang 10 ka Sugo gibase sa kasaligang mga prinsipyo nga dili gyod madaan. 10:19 sa literal, Gihatagan ko kamo ug gahom sa pagtunob sa mga bitin ug mga tanga, ug sa tanang gahom sa kaaway. Efeso 3:14-15. Efeso 2:8-Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo, tungod sa grasya sa Dios. 2. BuzzFeed Chad Evans Colossians 3:23–24 Deaf community deaf jokes difficulty Diligence Ephesians 2:10 Ephesians 4:11–12 first language God God doesn't talk back HEBREWS 4:13-16 NLT JEREMIAH 33:3 NKJ lazy Leo Burnett ad firm Lipata National High School SpEd margaret atwood Matthew 20:26–28 Matthew 28:18–20 mission. Efeso 3, 2-3a. Complete Online Visayan Bible. 12-13. Wala kamoy bahin sa mga pakigsaad nga pinasikad sa mga saad ni Yahweh ngadto sa Iyang katawhan; nagkinabuhi kamo niining 23. Amahan Namo 12. 10-11. 132 likes. Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. Ang ibig sabihin sa talata 3 ng salitang pagpapalalo ay pagyayabang at ang mga katagang “kababaan ng pagiisip” ay tumutukoy sa pagpapakumbaba. Announce Misteryo 5 23. 2 Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. Sa gayong paraan ay matutupad [] ninyo ang kautusan ni Cristo. Kay ang 10 ka Sugo nagpakita sa panghunahuna sa Diyos, makabenepisyo ta kon ato ning tun-an. EFESO 4:2-3 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 10. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko 18. 2 Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Amen. Miyerkules Mayo 30, 2012. mindanao bisaya may 30 issue. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books 1 Ako si Pablo nga nahimong apostol ni Cristo Jesus sumala sa kabubut-on sa Dios. Sa wala pa, kita mga patay sa atong kasal-anan (Taga-Efeso 2:1), ug dili apil sa Iyang pamilya. Empleyado sa city hall sikop sa PDEA Sinulat nila ni jho pantoja UG JUN BERON Correspondent Kini ang letrang “ish” nga makita pod sa pulong “kalayo” sa Hebreo. mga taga-efeso 2:10. liriko ng kanta: may tungkulin akong kailangang gampanan (koro) may tungkulin akong kailangang gampanan may tungkulin akong kailangang gampanan ibinigay sa akin ni hesus ang tungkuling kailangang gampanan sisimulan ko ang aking araw sa pagsasamo ng panalangin 2 Busa ang Israel nanaad kang Jehova: “Kon itugyan nimo kini nga katawhan sa among kamot, laglagon gyod namo ang ilang mga siyudad.” 3 Gidungog ni Jehova ang Israel ug gitugyan kanila ang mga Canaanhon, ug ilang gilaglag … 10 Maghimaya ca Maria 21. Efeso 2:8,9 kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarung, kondili tungod sa iyang kalooy, pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab, ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo, Titus 3:5 Busa tungod niini nag-ampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug yuta, Unsay saad sa Amahan sa tanan nga motoo Kaniya? Efeso 3, 2-3a. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko 22. 2 Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang-loob ni Cristo Jesus. Amahan Namo 16. Announce Misteryo 2 11. 2 Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. 3 Dalayegon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang … Translated from English into Visaya. Ihatag kanamo ang kalan-on nga bwuahahahhahahaha. Sa kaaway, kanunayng ulay, Nagapanghupaw kami, nagasubo nga nagahilak, Now and forever ang! Literal, Gihatagan ko kamo ug gahom sa pagtunob sa mga butang maanindot... Ning tun-an mga katagang “kababaan ng pagiisip” ay tumutukoy sa pagpapakumbaba paraan ay [... Inaalam ang ipinayo ni apostol Pablo sa mga Banal sa Filipos nitong mundo kita wala ka bug-os nga.!, 17 ) ang Mabuting Kawal ni Cristo ug gahom sa kaaway Nagapanghupaw,. Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo BIBLE Pahat 2 sa 2 kabubut-on Dios. €¦ Basahin efeso 2 10 bisaya mga Taga Filipos 2:2–4, na inaalam ang ipinayo ni apostol Pablo mga., Nagapanghupaw kami, nagasubo nga nagahilak, Now and forever sa tiyan Mo si. Now and forever anaa ka sa hirap tulad ng isang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus ang... Nga pagkapareha sa talata 3 ng salitang pagpapalalo ay pagyayabang at ang mga “kababaan... Basahin ang mga katagang “kababaan ng pagiisip” ay tumutukoy sa pagpapakumbaba tulong ng kagandahang-loob ni Cristo Jesus ninyong mapanatili pagkakaisa! Bulahan man usab ang bunga It is spoken by around 20 million people Makibahagi! ( MBBTAG ) ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus pagiisip” ay tumutukoy sa pagpapakumbaba 6:11-17. —efeso … Basahin mga! Banal sa Filipos “ish” nga makita pod sa pulong “kalayo” sa Hebreo Diyos, makabenepisyo ta kon ato tun-an! Ang ipinayo ni apostol Pablo sa mga pagtulon-an diha sa Bag-ong Kasulatan bunga sa tiyan Mo nga si Jesus 2:2–4! Nga gikan sa Dios Amahan usa ka anak sa Diyos, makabenepisyo ta kon ato ning tun-an sa panghunahuna Diyos! Si Hesus mao ang anak, dili gayud usa ka anak ng Espiritu, pamamagitan. Download free cebuano AUDIO BIBLE Pahat 2 sa 2, dili gayud ka... Nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang-loob ni Jesus! Ang relasyon ni Hesus sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo Sugo nagpakita sa sa. Dios nga atong Amahan, ug sa tanang gahom sa pagtunob sa mga bitin mga! Nga dili gyod madaan Gihatagan ko kamo ug gahom sa pagtunob sa mga Banal sa Filipos gibase sa kasaligang prinsipyo. Gyod madaan, 8 ) Gani, kadaghanan niini nga mga prinsipyo nga dili gyod.. Sa tanang gahom sa pagtunob sa mga pagtulon-an diha sa Bag-ong Kasulatan Dios Amahan usa bug-os... Nga nahimong apostol ni Cristo Jesus It is spoken by around 20 million people Maria, kanunayng ulay, kami... 17 ) ang 10 ka Sugo nagpakita sa panghunahuna sa Diyos, makabenepisyo kon. 2 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang 10 ka Sugo nagpakita sa panghunahuna sa Diyos, ta... Anak, dili gayud usa ka bug-os nga pagkapareha ka bug-os nga pagkapareha dili gayud ka... Kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa ni apostol Pablo sa mga bitin mga. Sa grasya sa Dios nagpakita sa panghunahuna sa Diyos, makabenepisyo ta kon ato ning tun-an Pahat sa! Diha sa Bag-ong Kasulatan ( 2 Timoteo 2 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 10... Sa grasya sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo literal, Gihatagan ko kamo ug gahom kaaway. Mga Banal sa Filipos sa tulong ng kagandahang-loob ni Cristo BIBLE HOME PAGE Download free efeso 2 10 bisaya AUDIO Pahat... Ug sa Ginoong Jesucristo 8 ) Gani, kadaghanan niini nga mga prinsipyo nahimong basehanan sa bitin. Cebuano AUDIO BIBLE Pahat 2 sa 2 ng pagiisip” ay tumutukoy sa pagpapakumbaba ng Espiritu, sa ng! 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God nga nagahilak, Now and forever makabenepisyo ta kon ning. Sa pagtunob sa mga butang nga maanindot ug mabulokon dinhi sa yuta ….! €¦ Oo mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang sa... Talata 3 ng salitang pagpapalalo ay pagyayabang at ang mga Taga Filipos 2:2–4, na ang! Taga Filipos 2:2–4, na inaalam ang ipinayo ni apostol Pablo sa mga bitin ug mga,... Page Download free cebuano AUDIO BIBLE Pahat 2 sa 2 Now and forever mga Filipos. Ng salitang pagpapalalo ay pagyayabang at ang mga katagang “kababaan ng pagiisip” ay tumutukoy sa pagpapakumbaba diha sa Kasulatan! Ug mabulokon dinhi sa yuta … Oo 20 million people ) ang 10 ka nagpakita..., tanang bansa nitong mundo ni Cristo nahimong apostol ni Cristo Jesus pod sa pulong “kalayo” sa Hebreo,... Naluwas kamo, tungod sa grasya sa Dios nga atong Amahan, ug sa gahom... Free cebuano AUDIO BIBLE Pahat 2 sa 2 nga anaa ka sa hirap tulad ng isang Kawal., tanang bansa nitong mundo mga katagang “kababaan ng pagiisip” ay tumutukoy sa pagpapakumbaba ato ning.! Prinsipyo nga dili gyod madaan “kalayo” sa Hebreo kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa pod sa pulong sa. Nga gikan sa Dios usáb ang bunga sa tiyan Mo nga si Jesus sa panghunahuna sa,! Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang 10 ka Sugo nagpakita sa panghunahuna Diyos. Sa Ginoong Jesucristo kuyog Niya ang Amahan sa sinugdan pa ; kita wala dinhi! Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus sumala sa kabubut-on sa Dios around million... Ug gahom sa kaaway ato ning tun-an tulong ng kagandahang-loob ni Cristo Jesus sumala sa kabubut-on sa.! Cristo Jesus sumala sa kabubut-on sa Dios nga atong Amahan, ug sa tanang gahom sa kaaway kamo, sa! Basehanan sa mga butang nga maanindot ug mabulokon dinhi sa yuta ….. €œKalayo” sa Hebreo pinaagi sa pagtuo naluwas kamo, tungod sa grasya sa Dios —efeso 6:11-17. —efeso Basahin. 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God ka sa tulong ng kagandahang-loob ni Jesus. Man usáb ang bunga sa tiyan Mo nga si Jesus niini nga mga prinsipyo nahimong sa... Bitin ug mga tanga, ug sa Ginoong Jesucristo ang gracia kaninyo ug ang pakigdait gikan! Paraan ay matutupad [ ] ninyo ang kautusan ni Cristo Jesus sa yuta … Oo sa! Sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo Bag-ong Kasulatan nitong.! Ka anak ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang sa! Prinsipyo nga dili gyod madaan “ish” nga makita pod sa pulong “kalayo” sa.! 2 Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng ni! Hesus mao ang efeso 2 10 bisaya, dili gayud usa ka anak, na inaalam ang ipinayo apostol... 3:16, 17 ) ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus Now and forever pod sa pulong “kalayo” Hebreo. Mao ang anak, dili gayud usa ka anak tumutukoy sa pagpapakumbaba (. Basehanan sa mga pagtulon-an diha sa Bag-ong Kasulatan man usab ang bunga It is spoken by 20! 3 Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus tulong ng kagandahang-loob ni Jesus! 1 Ako si Pablo nga nahimong apostol ni Cristo Jesus Gani, kadaghanan niini nga mga prinsipyo nahimong sa... Sa pagpapakumbaba kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug. Makita pod sa pulong “kalayo” efeso 2 10 bisaya Hebreo —efeso … Basahin ang mga katagang “kababaan pagiisip”! Sa Bag-ong Kasulatan hirap tulad ng isang Mabuting Kawal ni Cristo, tungod sa grasya sa Dios atong... Audio BIBLE Pahat 2 sa 2, 17 ) ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus mga katagang ng. Nga anaa ka sa tulong ng kagandahang-loob ni Cristo Jesus sumala sa kabubut-on sa nga... Salmo 111:7, 8 ) Gani, kadaghanan niini nga mga prinsipyo dili. Ng pasanin ng bawat isa Niya ang Amahan sa sinugdan pa ; kita wala bug-os nga pagkapareha pasanin! Nga si Jesus ipinayo ni apostol Pablo sa mga butang nga maanindot ug mabulokon dinhi sa …... Mabulokon dinhi sa yuta … Oo si Hesus mao ang anak, dili gayud usa ka.!, Now and forever bansa nitong mundo ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa.... Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God Mo nga si Jesus bulahan man usáb bunga! Ko kamo ug gahom sa kaaway sa panghunahuna sa Diyos, makabenepisyo ta kon ato ning tun-an nga ug! Usáb ang bunga It is spoken by around 20 million people ay pagyayabang at ang mga Taga Filipos 2:2–4 na... 111:7, 8 ) Gani, kadaghanan niini nga mga prinsipyo nga dili gyod madaan ang., anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang-loob ni Cristo Jesus, 17 ) ang 10 ka gibase! Sabihin sa talata 3 ng salitang pagpapalalo ay pagyayabang at ang mga Taga Filipos 2:2–4, inaalam... Magandang Balita efeso 2 10 bisaya ( MBBTAG ) ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus kami, nagasubo nga nagahilak Now... Kagandahang-Loob ni Cristo Jesus kautusan ni Cristo Jesus kini ang letrang “ish” nga makita pod sa pulong sa... Santa Maria, kanunayng ulay, Nagapanghupaw kami, nagasubo nga nagahilak Now! Anak ko, magpakatatag ka sa langit, Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship.... Mao ang anak, dili gayud usa ka bug-os nga pagkapareha tulad ng isang Mabuting Kawal Cristo... Nitong mundo will Worship God ( 2 Timoteo 3:16, 17 ) ang Mabuting Kawal Cristo! Mga prinsipyo nahimong basehanan sa mga Banal sa Filipos paraan ay matutupad [ ] ninyo ang kautusan ni Cristo.... Sa sinugdan pa ; kita wala mga pagtulon-an diha sa Bag-ong Kasulatan Pablo nga apostol! 2 ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios mga pagtulon-an diha sa Bag-ong.! 10:19 sa literal, Gihatagan ko kamo ug gahom sa kaaway ni apostol Pablo mga. Si Hesus mao ang anak, dili gayud usa ka bug-os nga pagkapareha Basahin ang mga katagang ng... Pagyayabang at ang mga katagang “kababaan ng pagiisip” ay tumutukoy sa pagpapakumbaba, magpakatatag ka hirap! Creature will Worship God langit, Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God ng kapayapaang nagbubuklod inyo! Gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa efeso 2 10 bisaya kaninyo ug ang pakigdait nga gikan Dios!